Rots en watertraining voor schoolklassen

Soms loopt het niet lekker in de klas. De sfeer is niet goed, er is weinig vertrouwen, veel kleine groepjes in de klas waardoor het groepsgevoel ontbreekt. Soms wordt er gepest en is er sprake van groepsdruk. Om lekker te kunnen leren en een fijne tijd te hebben op school is veiligheid essentieel. De rots en watertraining op school is een fijn middel om de sfeer in de klas te verbeteren. De kinderen leren elkaar op een andere manier kennen en waarderen. Het zelfvertrouwen neemt toe dankzij de handvatten die de kinderen krijgen om handiger te reageren in lastige situaties.

Wat is rots en watertraining?

Een psychofysieke training waarin kinderen leren grenzen te stellen, voor zichzelf op te komen en eigen keuzes te maken (Rots), maar ook om met anderen samen te werken, te spelen en te leven (Water). Afhankelijk van de situatie leert het kind voor een Rots- of Waterhouding te kiezen.

Wat levert de rots en watertraining op?

 • meer zelfvertrouwen, zelfreflectie en zelfbeheersing

 • beter eigen keuzes kunnen maken

 • betere communicatieve en sociale vaardigheden

 • handigere reacties bij (het voorkomen van) conflicten

 • fijnere, gelijkwaardige vriendschappen

 • positievere sfeer en meer vertrouwen in de klas

Voor wie?

Voor klassen in het basis- en voortgezet onderwijs waarin een onrustige sfeer is. Vaak bepalen een paar kinderen de dynamiek en volgen de andere kinderen.

Praktische informatie

 • programma wordt afgestemd op de leerdoelen van de groep

 • afhankelijk van het aantal leerlingen wordt de klas in twee groepen gesplitst, zodat iedereen voldoende aandacht krijgt

 • afwisseling tussen werken met gesplitste groepen en werken met de hele groep

 • de leerkracht is zoveel mogelijk bij de training aanwezig

 • halverwege en aan het einde zijn er een evaluatiemomenten

 • er wordt indien gewenst een informatiemoment voor ouders gepland

 • uitbreiding met de dieren van de axenroos is mogelijk

 • de training vindt plaats in de speelzaal of gymzaal bij jullie op school

 • 2 trainers: Liane Crouwel en Mariette Paquay

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. We denken graag met je mee over wat we voor jouw school kunnen betekenen.

NB We geven ook rots en watertraining op open inschrijving. Zo is het ook mogelijk om een aantal kinderen een rots en watertraining te laten volgen. Meer informatie hierover vind je hier.

Referenties

Voor de kinderen van een van onze groepen zochten wij iemand die een rots en watertraining kon geven. Het groepsklimaat en de onderlinge verhoudingen waren niet zoals we dat zouden willen. We kwamen eigenlijk per toeval uit bij Kinderpraktijk Liane Crouwel. Een uitgebreid intakegesprek is onderdeel van de service. Dat was zowel fijn om te weten dat we met de begeleiding op het goede spoor zaten als dat we al een beetje een start hadden gemaakt. Liane en Mariette zijn betrokken bij de kinderen vanaf het eerste moment. Hun krachtige, kalme en positieve houding maakt dat kinderen zich op hun gemak voelen. Het is hard werken voor alle kinderen, maar dat doen zij echt samen met Liane en Mariette. Door de leerkrachten mee te laten kijken, de aanvullende feedback en uitgebreide tips vanuit de trainsters en evaluatiemomenten met elkaar hebben we ook de transfer naar de klas kunnen maken. De kinderen leerden bijvoorbeeld meer stevig zitten, stevig staan, negeren of minder aantrekken van het gedrag van anderen, aandacht voor jezelf, samenwerken en grenzen aangeven zoals stop zeggen. Ze hebben elkaars sterke kanten leren kennen en ook inzicht gekregen in wat andere kinderen in de groep graag zouden willen. Ze weten dat je invloed hebt op jezelf en altijd een aandeel hebt in een situatie. Met behulp van de axendieren hebben zij beeld en woorden gekregen om voor eigen gedrag en dat van de ander. Omdat sociale vaardigheden (aan)leren iets van de lange adem is, hebben we binnenkort twee terugkombijeenkomsten gepland. We kijken daar naar uit!

Afke Dijksta, OBS De Dapper, Amsterdam

Mariëtte en Liane hebben op onze school rots en watertraining gegeven aan een klas waarin veel onrust was. De groepsdynamiek veranderde al heel snel. De kinderen leerden zelf keuzes te maken, spraken elkaar aan op hun gedrag en staan nu stevig in hun schoenen. De leerkrachten en de kinderen spreken nu bovendien dezelfde taal. Het pedagogisch klimaat in de groep is na deze training dan ook sterk verbeterd! Mariëtte en Liane wisten met hun grote enthousiasme iets bij te kinderen te veranderen en op de kind-oudertraining namen ze ook de ouders mee in dit proces. Een absolute aanrader!

Menke Assen, Schoolleider