Kinderpraktijk Liane Crouwel

Rots en watertraining voor de hele klas

Een fijne en veilige sfeer in de klas

Rots en watertraining op school inzetten

Soms loopt het niet lekker in de klas. De sfeer is niet goed, er is weinig vertrouwen, veel kleine groepjes in de klas waardoor het groepsgevoel ontbreekt. Soms wordt er gepest en is er sprake van groepsdruk. Als leerkracht ben je hierdoor vaak drukker met orde houden en brandjes blussen dan met lesgeven. Het is moeilijk om je aan de lesplanning te houden op deze manier. Dit levert stress op.

Wat zou het fijn zijn als er een veilige sfeer was in de klas waarin de kinderen goed tot leren kunnen komen. Als de kinderen handvatten hadden om op een rustige manier voor zichzelf op te komen, samen te werken en te spelen.

 

Wat wil je graag bereiken

Een veilige positieve sfeer dankzij rots en watertraining

Om lekker te kunnen leren en een fijne tijd te hebben op school is veiligheid essentieel. De rots en watertraining op school is een fijn middel om de sfeer in de klas te verbeteren. De kinderen leren elkaar hierdoor op een andere manier kennen en waarderen. Het zelfvertrouwen neemt toe dankzij de handvatten die de kinderen krijgen om handiger te reageren in lastige situaties.

Speciaal voor scholen

Wat levert de rots en watertraining op?

 • meer zelfvertrouwen, zelfreflectie en zelfbeheersing
 • beter eigen keuzes kunnen maken
 • betere communicatieve en sociale vaardigheden
 • handigere reacties bij (het voorkomen van) conflicten
 • fijnere, gelijkwaardige vriendschappen
 • positievere sfeer en meer vertrouwen in de klas
 • veel meer tijd om te werken en te leren

 

Afke Dijksta, OBS De Dapper, Amsterdam

“Voor de kinderen van een van onze groepen zochten wij iemand die een rots en watertraining kon geven. Het groepsklimaat en de onderlinge verhoudingen waren niet zoals we dat zouden willen. We kwamen eigenlijk per toeval uit bij Kinderpraktijk Liane Crouwel. Een uitgebreid intakegesprek is onderdeel van de service. Dat was zowel fijn om te weten dat we met de begeleiding op het goede spoor zaten als dat we al een beetje een start hadden gemaakt. Liane en Mariette zijn betrokken bij de kinderen vanaf het eerste moment. Hun krachtige, kalme en positieve houding maakt dat kinderen zich op hun gemak voelen. Het is hard werken voor alle kinderen, maar dat doen zij echt samen met Liane en Mariette. Door de leerkrachten mee te laten kijken, de aanvullende feedback en uitgebreide tips vanuit de trainsters en evaluatiemomenten met elkaar hebben we ook de transfer naar de klas kunnen maken. De kinderen leerden bijvoorbeeld meer stevig zitten, stevig staan, negeren of minder aantrekken van het gedrag van anderen, aandacht voor jezelf, samenwerken en grenzen aangeven zoals stop zeggen. Ze hebben elkaars sterke kanten leren kennen en ook inzicht gekregen in wat andere kinderen in de groep graag zouden willen. Ze weten dat je invloed hebt op jezelf en altijd een aandeel hebt in een situatie. Met behulp van de axendieren hebben zij beeld en woorden gekregen om voor eigen gedrag en dat van de ander. Omdat sociale vaardigheden (aan)leren iets van de lange adem is, hebben we binnenkort twee terugkombijeenkomsten gepland. We kijken daar naar uit!”

Menke Assen, Schoolleider

“Mariëtte en Liane hebben op onze school rots en watertraining gegeven aan een klas waarin veel onrust was. De groepsdynamiek veranderde al heel snel. De kinderen leerden zelf keuzes te maken, spraken elkaar aan op hun gedrag en staan nu stevig in hun schoenen. De leerkrachten en de kinderen spreken nu bovendien dezelfde taal. Het pedagogisch klimaat in de groep is na deze training dan ook sterk verbeterd! Mariëtte en Liane wisten met hun grote enthousiasme iets bij te kinderen te veranderen en op de kind-oudertraining namen ze ook de ouders mee in dit proces. Een absolute aanrader!”

Werkwijze

Dit krijg je bij rots en watertraining voor een hele klas

Op basis van de hulpvraag voor de klas stellen wij een programma samen. Rots en water is een psychofysieke training, dus we geven de training in de gymzaal of een speelzaal. Het is belangrijk dat de leerkracht zoveel mogelijk actief meedoet met de training. Zo is het gemakkelijker om de vertaalslag naar de klas te maken.

In een notendop:

 • het programma wordt afgestemd op de leerdoelen van de groep
 • afwisseling tussen werken met gesplitste groepen en werken met de hele groep
 • de leerkracht is zoveel mogelijk bij de training aanwezig
 • halverwege en aan het einde zijn er evaluatiemomenten
 • er wordt indien gewenst een informatiemoment voor ouders gepland
 • een ouder-kindles is mogelijk
 • uitbreiding met de dieren van de axenroos is een optie
 • de training vindt plaats in de speelzaal of gymzaal bij jullie op school
 • 2 trainers: Liane Crouwel en Mariette Paquay

 

Veel minder gedoe in de klas

De leerkracht kan veel meer tijd besteden aan lesgeven

Dankzij rots en water verandert de sfeer in de groep. Waar soms een paar dominante kinderen bepaalden wat er gebeurt in de klas, zien we na de training veel meer balans. De kinderen leren enerzijds elkaar te helpen en anderzijds om voor zichzelf te kiezen wanneer dat nodig is.

Doordat we zoveel oefeningen en spellen met elkaar doen in de training leren de kinderen elkaar op een andere manier kennen en waarderen. Na afloop van de training kunnen de leerlingen op een rustige manier voor zichzelf opkomen. Hierdoor krijgen de kinderen meer zelfvertrouwen, waardoor ze gemakkelijker zichzelf kunnen zijn in de klas. Ze hoeven de ander niet meer te overschreeuwen en ze laten zich minder ondersneeuwen.

Omdat er minder gedoe is, is niet alleen de sfeer veel prettiger, maar kan de leerkracht veel meer tijd besteden aan lesgeven.

Plezier in de klas

Wil je de sfeer verbeteren in je klas zodat de kinderen met plezier naar school gaan en goed tot leren komen? 
Neem dan contact met mij op om te horen wat we voor je kunnen betekenen.