Is jouw kind angstig voor nieuwe situaties? Je kind gaat ergens naartoe waar het nog niemand kent. Denk aan de brugklas of een nieuwe sport, best spannend om daar in je eentje heen te gaan. Dit is een thema dat veel kinderen kennen. En ook veel volwassenen vinden het nog best spannend om in hun eentje iets nieuws te ondernemen. Wat doe je, hoe kijk je en wat kan je zeggen?

Je kind denkt dat het de enige is die hier last van heeft

Het grappige is dat ik in de praktijk vaak merk dat een kind denkt dat het de enige is die dit ingewikkeld vindt. Dat andere kinderen het helemaal niet spannend vinden om ergens op af te stappen. In een groepstraining merken deze kinderen ook andere kinderen het best eng vinden. En dat iedereen hier op zijn eigen manier mee omgaat. Het geeft ruimte als je merkt dat je niet raar bent en dat het niet gek is, dat je iets moeilijk vindt en het eigenlijk stiekem liever niet zou doen. Ook merken ze dat het een goed gevoel geeft als je ervaringen met elkaar kan delen en als je het met elkaar toch doet.

Praktische handvatten om te ontspannen in een nieuwe situatie

Vorig jaar gaven wij een training Sociaal Slim die half voor de zomervakantie en half na de zomervakantie plaatsvond. De deelnemers die voor de zomer in groep 8 zaten, zaten dus tijdens de tweede helft van de training in de brugklas. Deze kinderen vertelden blij dat de kennismaking met de nieuwe klasgenoten ze enorm was meegevallen. Dankzij de training wisten ze precies wat ze konden doen en zeggen. Dit gaf zelfvertrouwen en daarmee meer kans op nieuwe vrienden.

Wat je denkt bepaalt hoe je je voelt

In de training leren kinderen onder andere dat er verschillende manieren zijn om naar een situatie te kijken. Wat je denkt, bepaalt namelijk hoe je je voelt en vervolgens hoe je reageert. We oefenen situaties in een actieve spelvormen. Het interessante is dat je in de groep ziet dat andere kinderen soms heel anders reageren dan jijzelf.

Een voorbeeld
De opdracht was als volgt:
Situatie: je hebt cupcakes gebakken en je broer zegt dat hij ze vies vindt.
Welk gevoel roept dit bij jou op?
Meestvoorkomende gevoel in de groep: boos en sip. Een kind stond tot verbazing van de andere kinderen op blij. Op de vragende blikken kwam het antwoord: ‘dan heb ik meer cupcakes’. Bij verschillende kinderen brak een glimlach door. En vervolgens kwam de vraag: ‘mag ik nog wisselen?! Ik wil ook op blij staan.’

Dit is gelijk één van de redenen waarom ik zo enthousiast ben over groepstrainingen. Door het spelenderwijs delen van ervaringen met leeftijdgenoten leer je dingen anders dan van een volwassen. Dit in combinatie met de tools die wij aanleveren maakt een groepstraining zo waardevol. Soms ontstaan er ook fijne vriendschappen in de groep, dat is een leuk extraatje.

Omgaan met kritiek en teleurstelling

Het omgaan met kritiek en teleurstelling is ook altijd een leerzaam onderdeel van de training. Ook hier is de herkenning aanwezig. Veel kinderen herkennen het gevoel van afwijzing of uitgelachen worden. Je realiseren dat je niet de enige bent die ergens last van heeft geeft al veel ruimte. En als je dan ook nog leert hoe je handiger kan omgaan met kritiek of een teleurstelling kan incasseren, dan wordt het eenvoudiger en minder pijnlijk om ermee om te gaan.

Spelenderwijs leren: actieve spellen en oefeningen

Wat wij belangrijk – en leuk – vinden, is het leren door te doen. Spelenderwijs komen deze onderwerpen aan bod in onze actieve training. We doen oefeningen en spellen om nieuwe vaardigheden te leren en te oefenen. De training Sociaal Slim is aanvullend op de rots en watertraining. Bij rots en water leer je hoe te handelen in voor jou lastige situaties, in de Sociaal Slim training leer je wat je kan zeggen in moeilijke of spannende situaties. De training Sociaal Slim en de rots en watertraining kunnen in willekeurige volgorde worden gevolgd.

Meer informatie

Neem gerust contact op voor meer informatie. Je kind is meer dan welkom!

Uitspraken van kinderen in de praktijk

Ik dacht echt dat ik de enige was die het spannend vond om naar een feestje te gaan waar ik niemand ken.

Liane en Mariette zeiden dat ook volwassenen het soms eng vinden om iets nieuws te gaan doen. Ik heb het aan mijn moeder gevraagd en die zei dat zij presenteren op haar werk spannend vond. Dat wist ik echt niet! 

Het was zo fijn dat we geoefend hebben met wat ik kan zeggen tegen kinderen die ik niet ken, nu heb ik makkelijk vrienden gemaakt in de brugklas!

Ik vind het leuk dat we hier alles oefenen in spelvorm! Ik was bang dat we vooral heel veel gingen praten over moeilijke dingen, dat was helemaal niet zo!

Zo vreemd dat andere kinderen heel anders zouden reageren in dezelfde situatie. En fijn dat het allemaal mag, of je nou boos of blij wordt van iets.

Ik kwam om te leren hoe ik vriendinnen kon houden. In de training heb ik een leuke vriendin gemaakt.

Ik heb zoveel geleerd. Als ik dat gewoon doe, zijn andere kinderen veel aardiger tegen mij.