Tarieven

De tarieven zijn als volgt:

Kennismaking (telefonisch, 15 minuten) gratis
Intakegesprek (1 uur) 85,00
Therapiesessie (1 uur) 85,00
Oudergesprek (1 uur) 85,00
Evaluatiegesprek (1 uur) 85,00
Verslag 85,00
Rots en watertraining (9 lessen, incl BTW) 249,00
Intakegesprek rots en watertraining (30 min) 42,50
Faalangsttraining (8 lessen, incl BTW) 225,00
Intakegesprek faalangsttraining (30 min) 42,50
Brugklastraining (6 lessen, incl BTW) 195,00
Intakegesprek brugklastraining (30 min) 42,50
Kennismaking (telefonisch, 15 minuten) gratis
Intakegesprek (1 uur) 85,00
Therapiesessie (1 uur) 85,00
Oudergesprek (1 uur) 85,00
Evaluatiegesprek (1 uur) 85,00
Verslag 85,00
Rots en watertraining (9 lessen, incl BTW) 249,00
Intakegesprek rots en watertraining (30 min) 42,50
Faalangsttraining (8 lessen, incl BTW) 225,00
Intakegesprek faalangsttraining (30 min) 42,50
Brugklastraining (6 lessen, incl BTW) 195,00
Intakegesprek brugklastraining (30 min) 42,50

Wordt de behandeling vergoed?

In veel gevallen wordt de therapie (deels) vergoed door de zorgverzekeraar. Dit hangt af van de aanvullende verzekering. Een overzicht van vergoedingen per verzekeraar vind je hier. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Om er zeker van te zijn dat ook jouw zorgverzekeraar de begeleiding vergoedt, adviseer ik je de polis te raadplegen of te bellen met de verzekeringsmaatschappij. In de kolom rechts staat relevante informatie voor de zorgverzekeraar. Ook is het in sommige gevallen mogelijk om de begeleiding te financieren uit een PGB.

Voorwaarden

Kindertherapie is in principe kortdurend. Dit betekent dat gemiddeld 5 tot 10 sessies voldoende is. Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren te worden geannuleerd om niet in rekening te worden gebracht. Facturering vindt maandelijks plaats met een betalingstermijn van 14 dagen.

De Rots en Watertraining bestaat uit 9 lessen, waarvan 2 ouder-kindlessen. Voor de Rots en Watertraining is er een mogelijkheid voor een intakegesprek of een gesprek tussendoor.

Op alle activiteiten van Kinderpraktijk Liane Crouwel zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn te vinden in het document Algemene voorwaarden Kinderpraktijk Liane Crouwel.

Privacy

Op 25 mei 2018 is de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. Deze wet draagt zorg voor de bescherming van ieders privacy. Daarnaast blijft de wet WGBO (Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst) van kracht. Die maakt het noodzakelijk dat ik een kort dossier bijhoud over je kind. Dit is aan strenge regels gebonden. Het belangrijkste is dat ik niet meer gegevens bewaar dan strikt noodzakelijk en dat ik deze gegevens bewaar in een beveiligde omgeving. Deze gegevens deel ik niet met derden tenzij op jouw uitdrukkelijk verzoek.

Zowel op de behandelovereenkomst als op het inschrijfformulier voor de rots en watertraining vraag ik je toestemming om de gegevens van je kind te bewaren in een beveiligde omgeving en om een factuur te sturen voor de geleverde diensten. Zonder deze toestemming kan er geen behandeling plaatsvinden. Je kunt het gehele privacybeleid van Kinderpraktijk Liane Crouwel nalezen in het document Privacyreglement Kinderpraktijk Liane Crouwel

Ook voor de website geldt een privacybeleid. Dit staat beschreven in het document Privacyreglement website Kinderpraktijk Liane Crouwel.

Voor de zorgverzekeraar:

Kinderpraktijk Liane Crouwel is aangesloten bij de beroepsvereniging Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG), registratienummer 8659 en bij RBCZ, licentienr. 171152R. Kindertherapie wordt gefactureerd als Behandeling overige psychosociale therapie, code 24504.