Meestal laten kinderen die zo assertief zijn juist niet zulk handig gedrag zien; deze kinderen raken vaak in conflictsituaties verzeild. In de rots en watertraining leren deze kinderen hoe ze voor zichzelf kunnen opkomen, zonder dat hier een conflict uit voortkomt.